+45 50 95 28 90 olebirkj@hotmail.com

Analyser

Grundige analyser er garanti for rent vand

Godt 2 gange om året bliver der taget en prøve af vores drikkevand og sendt til analyse på et laboratorium

Prøverne indsamles både fra de enkelte boringer, fra vandværket og forskellige steder rundt i vandledningerne. Hver enkel vandprøve bliver analyseret for indholdet af en lang række forskellige stoffer.

Analyserne er din garanti for, at dit drikkevand er rent og sundt.

Du finder alle analyser vedhæftede her på siden.