+45 50 95 28 90 olebirkj@hotmail.com

5 hurtige om vandværker

Vandbehandling
På vandværket bliver grundvandet behandlet, inden det kommer ud til forbrugerne. Det er for at fjerne de stoffer, som vi ikke ønsker i drikkevandet.

Vand er nemlig ikke bare vand. Ud over H2O indeholder grundvandet en række andre stoffer, som kommer fra de mineraler og jordtyper, vandet er løbet igennem på vej hen til boringen.

Drift af vandværk
Vandværkerne styres gennem avancerede computerprogrammer, som kaldes SRO-anlæg. SRO står for Styring, Regulering og Overvågning.

Det betyder, at vandværket kan producere drikkevand automatisk efter behov, så du som forbruger altid får leveret godt vand, når du har brug for det.

SRO-anlægget er også med til at justere de enkelte processer i vandbehandlingen, så det fungerer optimalt.

Vandværkerne skal sikre, at drikkevandet er sundt og rent.

Fra vandværk til vandhane
Når vandet er blevet behandlet på vandværket, skal det sendes ud til forbrugerne. Det sker gennem rør, der er gravet ned i jorden.

Undervejs bliver vandet opbevaret i beholdere, hvor det ligger klar til at komme ud til forbrugerne, når de har brug for det.

Vandrørene, som transporterer vandet fra vandværket og hjem til dig kan være af forskellige slags materialer og størrelser. Alle nye rør er lavet af plastic (PE), men flere gamle rør i jorden er af andre materialer som fx støbejern eller eternit.

Drikkevand i resten af verden
Danmark er unik, fordi vi har så meget grundvand, at det dækker næsten hele vores vandforsyning.

De steder i verden, hvor der ikke er nok grundvand – eller hvor grundvandet ikke er rent – må man bruge overfladevand fra fx søer eller floder. Det gør man bl.a. i Norge og Sverige.

Overfladevandet skal renses for bakterier, virus, dyr og planter, inden det kan drikkes. Det kaldes en udvidet eller avanceret vandbehandling – modsat den simple vandbehandling, som foretages med grundvandet i Danmark.

Vand fra grundvandet
I Danmark laver vi vores drikkevand af grundvand.

Grundvandet dannes, når regn siver ned gennem jorden. Dybt nede kan vandet danne underjordiske søer og floder, som kaldes grundvands-magasiner. Det er her, vi henter 99 % af vores drikkevand.

Vandet pumpes op af jorden, behandles på et vandværk og sendes derefter gennem vandrørene ud til forbrugerne.

I Danmark laver vi vores drikkevand af grundvand. Grundvandet dannes, når regn siver ned gennem jorden. Dybt nede, når vandet ikke kan komme længere, kan der dannes underjordiske søer og floder, som kaldes grundvandsmagasiner. Det er her, vi henter vores drikkevand.

Vandet pumpes op af jorden, behandles på et vandværk og sendes derefter gennem vandrørene ud til forbrugerne.

Er du interesseret i at høre eller se mere om Vandetsvej og læse relevant viden fra eksperter?